Az NHSZ Dabas Kft. és az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. információs pontja az ünnepek alatt zárva tart:

  1. december 23-án (hétfő)                         ZÁRVA
  2. december 24-én (kedd)                         ZÁRVA
  3. december 25-én (szerda)                     ZÁRVA
  4. december 26-án (csütörtök)                 ZÁRVA
  5. december 27-én (péntek)                     ZÁRVA
  6. december 30-án (hétfő)                         ZÁRVA
  7. december 31-én (kedd)                         ZÁRVA
  8. január 1-től január 5-ig                         ZÁRVA

A 2020-as év első félfogadási napja január 6-án lesz!

Áldott, békés Ünnepeket kívánnak az NHSZ munkatársai

Az NHSZ Dabas Kft. és az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft. 2018. december hónapban az alábbiak szerint fogad ügyfeleket:

 

2018. december 24-én (hétfő): ZÁRVA

2018. december 25-én (kedd): ZÁRVA

2018. december 26-án (szerda): ZÁRVA

2018. december 27-én (csütörtök): ZÁRVA

2018. december 28-án (péntek): 8:00-12:00

2018. december 31-én (hétfő): ZÁRVA

 

2019. január 1-től január 4-ig ZÁRVA

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Ügyfélszolgálati Irodánk 2018.09.28-án továbbképzés miatt zárva tart, valamint a telefonos ügyintézés 2018.09.27-én és 28-án karbantartás miatt szünetel.

Tisztelt Közszolgáltató Partnerünk!

Letöltés PDF-ként

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt a közszolgáltatóktól, illetve ügyfelektől történő visszajelzése alapján a módosította a csoportos beszedési megbízás (a továbbiakban: CSBM) fizetési móddal történő díjrendezésének folyamatát.

2018. július 1-vel került bevezetésre a központi CSBM bankszámlaszám 10300002-10654068- 49021271, mely az alábbi beszedőkóddal (GIRO azonosító) rendelkezik A25456790T152.

A sikeres CSBM fizetési mód alkalmazása és az ügyfélpanaszok csökkentése érdekében, kérjük szíves közreműködésüket az ügyfelek tájékoztatásban az alábbiakban meghatározottaknak megfelelően:

– Eddig is sikeresen leemelésre kerültek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak:

Amennyiben az ügyfél érvényes csoportos beszedési megbízással rendelkezik, és a közszolgáltatási számlája is ennek a fizetési módnak megfelelően került kiállításra az NHKV Zrt. kezdeményezni fogja a számlán feltüntetett díjösszeg leemelését. Ennek sikerességének feltétele, hogy a megbízás limit összege a negyedéves díjnak megfelelő legyen, és a leemelés várható időpontjában a díjnak megfelelő összegű fedezet álljon rendelkezésre az ügyfél megadott bankszámláján.

– Új csoportos beszedési megadása esetén:

Továbbiakban, ha az ügyfél csoportos beszedési megbízással kívánja rendezni számláját, akkor kérjük, hogy az ügyfél a számlavezető pénzintézetében adjon meg új felhatalmazást A25456790T152 GIRO azonosítójú (CSBM) számlára a legutóbbi számla 3. oldalán szereplő vevő (fizető) azonosító számával. Továbbá szíveskedjen gondoskodni arról, hogy megbízásának limit összege a negyedéves díjnak megfelelő legyen, és a leemelés várható időpontjában a díjnak megfelelő összegű fedezet álljon rendelkezésre a megadott bankszámláján.

– Amennyiben az ügyfélnek van érvényes csoportos beszedési megbízása, de a számláján nem

„CSBM” fizetési mód szerepel: Kérjük, hogy az ügyfél legyen szíves a számla ellenértékét csekken vagy átutalással kiegyenlíteni. Amennyiben a továbbiakban csoportos beszedési megbízással kívánja rendezni számláját, akkor kérjük, hogy számlavezető pénzintézetében adjon meg új felhatalmazást A25456790T152 GIRO azonosítójú (CSBM) számlára, és a legutóbbi számla 3. oldalán szereplő vevő (fizető) azonosító számát. Továbbá szíveskedjen gondoskodni arról, hogy megbízásának limit összege a negyedéves díjnak megfelelő legyen, és a leemelés várható időpontjában a díjnak megfelelő összegű fedezet álljon rendelkezésre a megadott bankszámláján.

Tájékoztatjuk Tisztelt Közszolgáltató Partnereinket, hogy amennyiben az ügyfél adott számlájához kapcsolódóan kétszer egymás után sikertelen a díjlehívási kísérlet, úgy automatikusan CSEKK fizetési mód kerül beállításra az ügyfél következő időszaki számláján. Ha az ügyfél CSBM fizetési móddal kívánja kiegyenlíteni a jövőben számláit, akkor új meghatalmazást szükséges adnia számlavezető pénzintézeténél. Amennyiben a meghatalmazás a számlagenerálást megelőzően beérkezik az NHKV Zrt.-hez, akkor a számla CSBM fizetési módú lesz.

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. Székhely: 1036 Bp., Lajos utca 103. | Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 333 | e-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu

Továbbá, ha csak a számlagenerálást követően érkezik be a díjbeszedési meghatalmazás, úgy az ügyfél CSEKK fizetési módú számlát fog kapni. Az így kiállt számlára vonatkozóan CSBM lehívást az NHKV Zrt. nem fog kezdeményezni.

A díjlehívás sikertelensége miatt ki nem egyenlített számlát az ügyfél átutalással, ügyfélszolgálatokon igényelt csekken vagy a személyes hátralékkezelőknél tudja rendezni.

Köszönjük szíves együttműködésüket.

Budapest, 2018.07.18.

Tisztelettel,

NHKV Zrt.

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. Székhely: 1036 Bp., Lajos utca 103. | Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 333 | e-mail: ugyfelszolgalat@nhkv.hu

Tisztelt Ügyfeleink!

Letöltés PDF-ként

Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá a magyar és uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul.

A jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV Zrt. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésével és kezelésével összefüggő feladatokat is, a hulladékgazdálkodási rendszer átfogó átalakításával párhuzamosan elkészült a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedését és kezelését lehetővé tevő új és egységes informatikai rendszer is.

Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése, amelynek érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le és 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107- 109.), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával bízta meg. Ezáltal a számla esedékességét követően fennálló számlatartozás befizetését az ingatlanhasználókat személyesen felkereső hátralék-kezelők közreműködésével biztosítjuk, amellyel a díjfizetési kötelezettség elmulasztásából adódó kellemetlenségeket kívánjuk minimalizálni, illetve a díjtartozások rendezését megkönnyíteni (a hátralékkezelők közreműködésével megfizetett tartozások esetén késedelmi kamatot és behajtási költség-átalányt nem számítunk fel).

A hátralékkezelők minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során az NHKV Zrt. által előállított „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a díjtartozás teljes összegének átvételére, részteljesítésre azonban nincs mód. A hátralék-kezelő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet átad az ingatlanhasználó részére.

Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a hátralék-kezelő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során ismét lehetőség nyílik a díjfizetésre. Egyes önkormányzatok a díjfizetés lakossági terheinek csökkentésében történő közreműködés jegyében a számlatartozások előre egyeztetett időpontban történő befizetésének feltételeit is biztosítják az ingatlanhasználók számára, amelyről a helyben szokásos módon adnak tájékoztatást.

Az egyes településeken a hátralékkezelést ellátó megbízottak személyéről a konzorciumi partnerek tájékoztatják a települési önkormányzatokat, illetve a település szerint illetékes közszolgáltatókat, a hátralékkezelők személye az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatán is ellenőrizhető.

Abban az esetben, ha a díjtartozás a személyes felkeresésig rendezésre kerül, akkor ezen tájékoztatást a hátralék-kezelést végző munkatársak külön igazolás nélkül is elfogadják, azonban a befizetés számlával való összevezetését célszerű az érintett közszolgáltató ügyfélszolgálatának vagy az NHKV Zrt. központi ügyfélszolgálatának bevonásával ellenőrizni, annak érdekében, hogy az esetleges informatikai problémák (pl. pontatlan befizető azonosító vagy közszolgáltató-váltás miatti vevő azonosító módosulás) még a követeléskezelési folyamat következő lépése előtt feltárhatók legyenek.

Az ügyfélszolgálatok felkeresése esetén lehetőség van pótcsekk, számlamásolat, egyenlegközlő kérésére, illetve halasztási kérelem és részletfizetési kérelem előterjesztésére is, ennek aktuális részletei tekintetében, kérjük tájékozódjon honlapunkon, amelynek elérhetősége: https://nhkv.hu/wp-content/uploads/2018/06/Ugyfeltajekoztato.pdf?dl=1

Amennyiben a hátralékkezelési folyamat eredményeként sem került sor a díjhátralék kiegyenlítésére, Társaságunk a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően, fizetési felszólításban hívja fel teljesítésre az érintett ingatlanhasználókat (ebben az esetben már az ügyviteli költségek és kamatok megtérítése mellett lesz mód a tartozás rendezésére) és ha az ily módon történő felhívás is eredménytelen marad, úgy a 10.000 Ft-ot meghaladó tartozás esetében kezdeményezi Társaságunk a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.

A személyes hátralék-beszedéssel párhuzamosan megteremtettük a lehetőségét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlázását is érintő adatváltozások személyes bejelentésének is, a díjhátralékot felhalmozó ingatlanhasználókat ugyancsak személyesen felkereső változás-kezelő – magukat fényképes igazolvánnyal igazoló – munkatársaknál, akik feladatukat a hatályos adatkezelési irányelveknek megfelelően végzik, a hátralékkezelőktől kapott jelzések alapján. A változás-kezelőknél bejelentett adatmódosítások további feldolgozását szerződéses partnereink és a közszolgáltatók bevonásával biztosítjuk.

Tisztelettel:

NHKV Zrt.