VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

Választását bármikor módosíthatja weboldalunk tetején, a településválasztó menüben!

 

 

VÁLASSZON TELEPÜLÉST!

Dabas

Hernád

Inárcs

Pusztavacs

Egyéb települések

Táborfalva

Tatárszentgyörgy

Újhartyán

Újlengyel

Választását bármikor módosíthatja weboldalunk tetején, a településválasztó menüben!

 

 

Dabas

Tisztelt Dabasi Lakosok!

Tájékoztatjuk, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0028 számú projekt keretein belül az Ország Közepe Önkormányzati Társulás hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztésére kerül sor, melyben összesen 10 település érintett. A projekt konkrét célja a környezetterhelés csökkentése a hazai jogszabályok és az uniós irányelvek figyelembevételével. A megvalósítás a házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtési rendszer kiépítésével, valamint a kommunális hulladék hatékonyabb kezeléséhez alkalmas eszközök beszerzésével valósul meg.

Azokon a településeken, ahol már mûködik a lakossági „házhoz menõ” szelektív hulladékgyûjtési rendszer az átlátszó zsákokat sárga fedelû 120 literes mûanyag hulladékgyûjtõ edény váltja fel. A lakossági „házhoz menõ” gyûjtés során külön a sárga fedelû edényben gyûjthetõk a tiszta, szennyezõdésmentes csomagolási hulladékok (mûanyag, papír, italos karton, fém csomagolási hulladékok). Az elkülönítetten gyûjtött hulladékok begyûjtése továbbra is a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás részét képezi, és a szolgáltatás díját a hulladékszállítási díj tartalmazza.

Az érintett területeken szeptember és október hónap hétvégéin kerül sor az ingatlanonként 1 darab sárga fedelû 120 literes edény kiosztására, melyet a Társaságunk által létrehozott gyûjtõpontokon az alábbi ütemezés szerint 9.00 órától 13.00 óráig tudnak átvenni:

Dabas-Sári városrész 2015. szeptember 26. (szombat): Sári temetõ elõtti buszforduló

Dabas-Sári városrész 2015. szeptember 27. (vasárnap): Madách utcai játszótér

Dabas városrész 2015. október 3. (szombat) Vásártér

Dabas városrész 2015. október 4. (vasárnap) Dabas Sportcsarnok parkoló

Dabas-Gyón városrész 2015. október 10. (szombat) Búcsútér

Dabas-Szõlõk városrész 2015. október 11. (vasárnap) Kultúrház melletti buszforduló

Az edény átvételére egy a Társaságunk által kiállított számlával az ingatlantulajdonos vagy megbízólevéllel rendelkezõ megbízottja az érvényes személyes irataival együtt (személyi igazolvány és lakcímet igazoló kártya) lehet jogosult.

Amennyiben a fenti idõpontban az edény átvétele meghiúsul, az ingatlan használója Társaságunk telephelyén ügyfélfogadási idõben (Dabas, Szent István út 133.) személyesen igényelheti azt. A sárga fedelû edények ürítése a korábban, az eddig használatos átlátszó zsákok mellé osztott tájékoztatóban szereplõ idõpontokban történik továbbra is. Tájékoztató anyagunk letölthetõ formában megtalálható a www.nhszokot.hu weboldalon.

További kérdéseivel keresse ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetõségeken: H-2370 Dabas, Szent István út 133. Telefon: (+36 29) 560-290, Email: ugyfelszolgalat.dabas@nhsz.hu

Közremûködésüket elõre is köszönjük!

Sárga fedelû kuka osztásával kapcsolatos tájékoztató!